Давање на информации

Давање на информации

Информации за дијагнозите, состојбата на здравјето, начинот на лекувањето, текот на болеста на заболените лица даваат само лекарите специјалисти  и тоа на најблиските роднини во период од 13 до 14 часот.

Давање на информации

Давање на информации

Информации во врска со здравствените услуги на клиниката, распоред и време на ординирање на лекарите во Одделот за неинвазивни дијагностички методи и специјалистичко-субспецијалистичка дејност, извршен прием на пациент и оддел/број на соба каде е сместен примениот пациент, издава овластено лице од редот на вработените од информативниот пулт поставен на влезот на клиниката.