Вработување и Унапредување

Вработување и Унапредување

oglasi vrabotuvanje

Огласи за вработување

2023 ГОДИНА


Јавен оглас за вработување на 2 лица помошно-технички персонал на неопределено време 4/2023

Рок за пријавување е 7 дена, почнувајки од 07.12.2023 до 13.12.2023

 

 

Јавен оглас за вработување на 1 здравствен работник болничар на неопределено време 3/2023

Рок за пријавување е 5 дена, почнувајки од 01.11.2023 до 05.11.2023

 

 

 

Јавен оглас за вработување на 8 здравствени работници на неопределено време 2/2023

Рок за пријавување е 7 дена, почнувајки од 24.08.2023 до 30.08.2023

 


oglasi unapreduvanje

Огласи за унапредување

Нема тековни огласи...