Управен одбор

Управен одбор

Управниот одбор се состои од 5 члена. Два претставника предложени од оснивачот на ЈЗУ и три претставника предложени од ...

Управниот одбор има претседател и заменик на претседателот. За членови на Управниот одбор се предлагаат лица кои имаат високо образование и работно искуство од финансиското работење или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување, при што да се води сметка за соодветната и правичната застапеност на граѓаните на сите заедници.

  • Разни обврски и права

 

Работно време
Пон-Пет: 07:30-15:30