Оддел за акутни состојби во гастроентерохепатологија

Оддел за акутни состојби во гастроентерохепатологија

Во одделот за акутни состојби во гастроентерохепатологијата се врши дијагностика и третман на
пациенти кој се во животно загрозувачка состојба предизвикана од различна етиологија а најчесто
станува збор за :

  • Акутни гастроинтестинали крварења (крваречки улкуси, езофагијални крваречки варикозитети, Mallory Weiss Sy, крваречки полипи и карциноми на желудник [поретко на дуоденум], хеморагичен гастрит, ГЕРБ од 3 и 4 степен и масивни долнодигестивни крварења) кои може да доведат до хеморагичен шок
  • Третман на тешки форми на некротичен акутен пакреатит со мултиорганско засегање
  • Третман на комплиции на декомпензирана цироза ( хепатална енцефалопатија и кома, појава на хепато-ренален синдром).
Работно време
08:00 – 15:30 пон-пет