Горна ендосонографија, EUS

Горна ендосонографија, EUS

Ендосонографијата е специфичен метод на ендоскопска ултрасонографија и прегледот се изведува по ендоскопски пат со користење на ендоскопски инструменти кои на врвот имаат ултрасонографски апарат. Испитувањето овозможува подобра визуализација на одредени органи и дијагноза на специфични патолошки состојби.

Испитувања

  • Горнодигестивна ендосонографија - преглед на храновод, желудник, дуоденум, панкреас, ампуларната регија и други околни анатомски структури
  • Долногигестивна ендосонографија - преглед на ректумот и околните периректални структури
Галерија
1
2
3