Ултразвук (УЗ) на абдоминалните органи

Повеќе од 25,000 дијангостички ултрасонографски прегледи и 300 интервентни ултрасонографски дијагностички и тераписки процедури годишно се изведуваат во 3 ултрасонографски лаборатории.
Се користат современи ултрасонографски апарати, со одлична резолуција и визуализација на патолошките промени. Ова овозможува подобра дијагноза и подобар пристап за интервентните процедури.

Испитувања

 • Базична абдоминална ултрасонографија: преглед на црниот дроб, жолчното кесе, жолчните патишта, панкреасот, слезенката, бубрезите, интраабдоминалниот и ретроперитонеалниот простор во абдоменот.
 • Колор Doppler ултрасонографија: визуализација и процена на крвниот проток во вена порта, вена лиеналис, вена мезентерика, вена кава ифериор, хепаталните вени, абдоминалната аорта, артериа хепатика, и други васкуларни структури.
 • Еластографија
   

Интервентна ултрасонографија дијагностичка и тераписка:

 • Биопсија на црн дроб, фокални промени во црниот дроб, тумори во интраабдоминалниот и ретроперитенеалниот простор.
 • Перкутана дренажа на абсцеси и течни колекции во абдоменот
 • Локорегионална аблација на тумори во црниот дроб со етанол алкохол
 • Терапија на симптоматски цисти
 • Перкутана трансхепатична холангиографија и дренажа дијагностичка и тераписка
 • Перкутана гастростома
 • Перкутана нефростома
Галерија
1
2
3
4