Посета на пациенти

Посета на пациенти

Пациентите на клиниката се посетуваат секој ден и тоа, претпладне од 13:00 до 14:00 часот.

Се препорачува посетата да не биде повеќе од едно лице во исто време, односно не повеќе од две лица во текот на денот. Се препорачува времетраењето на посетата да не биде подолго од 15 минути.

Посета - секција 1

Посета

Не е дозволено слободното движење на пациентите во одредени зони од клиниката без дозвола или придружба од медицинско лице. Пред влегување во болничка соба на посетителите им се советува  да стават маска на лицето и да направат дезинфекција на рацете. За време на престојот во болничката соба не е дозволено посетителите да ја отстрануваат маската  или да седат на болничкиот кревет.

Посета - алерт

Пропусница

Во исклучителни случаи по предлог на раководителот на одделот посета е дозволена со издавање пропусница за неограничена посета. Со една пропусница можат истовремено да влезат во посета на болниот најмногу 2 (две)лица.