Оддел за панкреатологија

Оддел за панкреатологија

 

Во оддел за панкреатологија се дијагностицираат и третираат пациенти со:

  • Акутен и хроничен панкреатит
  • Пациенти со карцином на панкреас кај кој се прави  палијативно решавање на билијарната опструкција
  • Третман на компликации настанати поради заболување на панкреасот (абсцеси, псеудоцисти), поставување на цистогастростоми
     
Работно време
08:00 – 15:30 пон-пет