Вести

kardio

test komp 1

ЈЗУ УК Гастроентерохепатологија Скопје претставува установа со долготрајна традиција и искуство во давање и вршење на здравствени услуги, научно-истражувачка и образовна дејност, со целосна посветеност кон потребите и задоволството на пациентите.

Соопштенија

Се подобрува дијагностиката и третманот на пациентите со болести на црн дроб

04.11.2021
Со усвојувањето на Национална декларација за превенција, дијагностика и лекување на хепатоцелуларен карцином и отворање на центар за болести на црн дроб, кој е во завршна фаза, се постигнува организиран и системски пристап...