Вести

 • 28.07 2023
  Клиниката за гастроентерохепатологија се вклучи во активностите кои во соработка со здружението “Хепар Центар” - Битола се организираат по повод одбележување на 28 Јули - Светскиот ден за борба против хепатитот.
 • 12.07 2023
  Клиниката за гастроентерохепатологија стана член на Конзорциумот на Европската асоцијација за проучување на црниот  дроб (EASL) и Европската фондација за проучување на хронична црнодробна слабост (EFCLIF) чии активности се насочени кон продлабочување на научните истражувања за хронична црнодробна слабост.
 • 06.06 2023
  Во рамки на Клиниката за гастроентерохепатологија беше пуштен во функција нов Центар за болести на црн дроб кој е опремен со најсовремени апарати за дијагностика и третман. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, директорка на Клиниката, појасни дека овој центар е составен од повеќе делови и се осврна на придобивките за пациентите.
kardio

test komp 1

ЈЗУ УК Гастроентерохепатологија Скопје претставува установа со долготрајна традиција и искуство во давање и вршење на здравствени услуги, научно-истражувачка и образовна дејност, со целосна посветеност кон потребите и задоволството на пациентите.

Соопштенија

 • 28.07 2023
  Клиниката за гастроентерохепатологија се вклучи во активностите кои во соработка со здружението “Хепар Центар” - Битола се организираат по повод одбележување на 28 Јули - Светскиот ден за борба против хепатитот.
 • 06.06 2023
  Во рамки на Клиниката за гастроентерохепатологија беше пуштен во функција нов Центар за болести на црн дроб кој е опремен со најсовремени апарати за дијагностика и третман. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, директорка на Клиниката, појасни дека овој центар е составен од повеќе делови и се осврна на придобивките за пациентите.
 • 24.03 2023
  Денеска на Клиниката за гастроентерохепатологија се одбележа завршување на реновирањето на првиот кат, што практично опфаќа половина од просторот со кој располага оваа здравствена установа. Со проектот за реконструкција комплетно се обновени одделите за интензивна и полуинтензивна нега, каде се лекуваат пациентите во најкомплексна здравствена состојба, кабинетите за дијагностички процедури, работните простории за здравствениот персонал.

Се подобрува дијагностиката и третманот на пациентите со болести на црн дроб

04.11.2021
Со усвојувањето на Национална декларација за превенција, дијагностика и лекување на хепатоцелуларен карцином и отворање на центар за болести на црн дроб, кој е во завршна фаза, се постигнува организиран и системски пристап...