Лекарска Визита

Лекарска Визита

Лекарска Визита - листа

Лекарска визита

Лекарска визита

На клиниката се вршат две главни неделни визити и две дневни лекарски визити во текот на 24 часовен работен циклус:

  1. Неделната главна визита на одделот ја спроведува раководителот на одделот со останатиот медицински персонал
  2. Дневната лекарска визита на одделот каде се хоспитализирани пациентите:
    • утринска визита која ја спроведува доктор по медицина/специјалист/субспецијалист распореден на соодветниот оддел во период од 7:45  до 8:15
    • вечерна визита која ја спроведува дежурен доктор по медицина во период од 20 до 21 часот

Лекарска визита внимание

Лекарска визита - додаток

Конзилијарно мислење

Во зависност од здравствената состојба на пациентот, а по претходно дадено мислење и консултација со раководителот на одделот, доктор по медицина распореден на соодветниот оддел доставува барање до соодветна универзитетска клиника за конзилијарно мислење.