Одржување на хигена

Одржување на хигена

Одржување на хигена - секц 1

Одржување на хигена

Простории

Болничките простории се чистат и спремаат секојдневно. Сите простории во Клиниката мораат да бидат исчистени и спремни до почетокот на утринската лекарска визита, најдоцна до 7 часот.
 

Облека

Вешот и постелнината во болничките соби се менува по потреба, најмалку еднаш неделно, а обврзно при испис или преместување на болниот.