Ултразвучно наведувана перкутана инјекциска терапија со етанол (USPEIT) на малигни тумори

Ултразвучно наведувана перкутана инјекциска терапија со етанол (USPEIT) на малигни тумори