Ендоскопска хемостаза на горно дигестивни крвавења, и тоа како вариксни (со лигација и склеротерапија со хистоакрил), така и невариксни

Ендоскопска хемостаза на горно дигестивни крвавења