Оддел за за абдоминална ехотомографија

Оддел за за абдоминална ехотомографија

 

Во оддел за за абдоминална ехотомографија се изведуваат  дијагностички и терапевтски процедури како што се :

  • Ултразвук на абдоминални органи
  • Колор-доплер на адоминални крвни садови
  • Биопсија на абдоминални органи, туморски формации како и метастатски депозити под ултразвучна контрола
  • Перкутана дренажа на ограничени колекции, абсцеси или цисти во абдоменалната празнина или во самите органи
  • Билиарна перкутана дренажа
  • Перкутана етанол инјекциона терапија (USPEIT) на мали тумури;
  • Горна и долна ендосонографија.
Работно време
08:00 – 15:30 пон-пет