Сектор за јавни набавки

Сектор за јавни набавки

Секторот за јавни набавки за потребите на клиниката учествува во изработка на стратешките и оперативниот план за работа и има обврска за изготвувње на годишниот план за јавни набавки. Во секторот се  планира, реализира и се контролираат спроведените набавки. Врз основа на систематизирани и ажурирани податоци, следејки го законот за ЈН, ги изготвува сите потребни извештаи.

Работно време
Пон-Пет: 09:00 – 15:30