Оддел за за жолчка и жолчни патишта

Оддел за за жолчка и жолчни патишта

Во оддел за жолчка и жолчни патишта се дијагостицираат и третираат:

  • Пациенти со акутен холецистит, емпием на жолчното кесе, холедохолитијаза
  • Третман на холангит од било која етиологија
  • Решавање на билијарни опструкции по ендоскопски и перкутан пат
  • Третман на пациенти со малигна болест на жолчните патишта

 

Отсеци

Одделот за жолчка и жолчни патишта е организиран во два отсеци:

  • Отсек за панкреас
  • Птсек за жолчка

 

Работно време
08:00 – 15:30 пон-пет