Оддел за специјалистичко-консултативна и субспецијалистичка дејност

Оддел за специјалистичко-консултативна и субспецијалистичка дејност

 

Одделот за специјалистичко-консултативна и субспецијалистичка дејност се состои од два дела:

  • Специјалистичко констултативна дејност каде се третираат пациенти со новооткриени гастроинтестинални  и  хепатобилијарни заболувања кои се уште не се јасно дефинирани. Во овој одел се изведува уреа издишен тест за хеликобактер пилори. 
  • Супспецијалистичко консултативна дејност во која се следат и третираат пациенти со  хронични гастроинтестинални и хепатобилијарни забалувања.
Работно време
08:00 – 15:30 пон-пет