Оддел за хепатологија

Оддел за хепатологија

Во оддел за хепатологија се хоспитализираат пациенти на кои се врши:

  • Дијагостицирање и менаџирање на хронични црнодробни заболувања (автоимун хепатит, примарна билијарна цироза, примарен склерозантен холангит и црнодробна цироза);
  • Третман со антивирусна терапија кај пациенти со хепатит Б и Ц;
  • Подготовка на пациенти за црнодробна трансплантација и третман на трансплантирани пациенти со компликации (знаци на отфрлување на графтот, знаци на стеноза на билијарната анастомоза и сл.)
Работно време
08:00 – 15:30 пон-пет