Проф. д-р Бети Тодоровска

Оддел за хепатологија - В
Раководител на оддел во Универзитетска клиника
Субспецијлист на оддел за абдоменална ехотомографија
Телефон
Е-пошта
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.