Јавни набавки

Јавни набавки

Основни информации околу процедурата за јавни набавки, годишниот план за јавни набавки, објавените огласи, склучените договори, реализираните договори и информации околу процедурата за јавни набавки, годишниот план за јавни набавки, објавените огласи, склучените договори, реализираните договори итн.