Д-р Елена Цуракова Ристовска

Оддел за хепатологија - В
Доктор на медицина
Субспецијалист на оддел за дигестивна ендоскопија
Телефон
Е-пошта
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.