Кодекс на однесување - алерт 2

Инциденти

Во случај на недолично, агресивно однесување и/или напад на здравствен работник/соработник од страна на пациент или член на семејство на пациент, здравствените работници и соработници на клиниkата повикуваат служба за обезбедување ангажирана во рамки на Службата за заеднички и општи работи при кампусот Мајка Тереза.