Нова метода за менување на слузницата на хранопроводот

11.11.2021
Нова метода за менување на слузницата на хранопроводот

Нова метода за менување на слузницата на хранопроводот веќе почна да се работи на Клиниката за Гастроентерохепатологија. Станува збор за предканцерозна болест која што доколку не е третирана адекватно, настанува канцер.

Метода спроведена во тесна соработка со Др.Иво Бошковски гастролог и ендоскопист на болницата "Џемели" во Рим, Италија и нашите доктори од Клиниката за Гастроентерохепатологија во Скопје, Др.Владимир Андреевски и Др.Урим Исахи.

Целиот процес беше инициран, следен и подржан од медицинскиот директор проф.др. Калинка Грчева - Старделова

Галерија